Redakcja

Redakcja

Wydawcą serwisu : http://cvnaukowe.podnadzorem.pl/ jest

Abacus Internet Solutions sp.j.
Kraśnięta 83, 80-177 Gdansk
tel.: (+48 58) 348 92 67, fax: (+48 58) 732 22 61
infolinia: 801 081 810
e-mail: biuro@abacus.pl , www: http://www.abacus.pl/

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000167363
NIP 9570871618, Regon 192988608

Kontakt

Redakcja serwisu
Alicja Różyńska
e-mail: arozynska@podnadzorem.pl