Prawo autorskie

Prawo autorskie

Prace licencjackie i magisterskie a prawo autorskie

Osoby, które piszą prace licencjackie, w zasadzie po raz pierwszy tworzą jakąś większą pracę naukową i dopiero uczą się prawidłowo korzystać ze źródeł. Pamiętajmy, że oczywiście możemy korzystać z literatury fachowej, jednak trzeba to robić w taki sposób, by nie popełnić plagiatu, łamiąc prawa autorskie.

Co to oznacza w praktyce? Rzecz w tym, że nie wolno nam korzystać z cudzego dorobku intelektualnego bez informowania o tym. Jeśli zatem np. cytujemy fragment jakiejś rozprawy, książki, artykułu itd., musismy cytat odpowiednio oznaczyć (najlepiej kursywą)i opisać go w przypisie. Naturalnie pozycja, z której cytat pochodził, powinna znaleźć się później w bibliografii do pracy licencjackiej.

Przepisywanie słowo w słowo cudzych artykułów czy kopiowanie zawartości stron internetowych, bez uwzględnienia ich w przypisach, jest niczym innym jak tylko plagiatem. Osoby, które dopuszczają się tego rodzaju pogwałcenia prawa autorskiego muszą być przygotowane na to, ze poniosą konsekwencje prawne.

Warto nadmienić, że także wzorowanie swego wywodu w pracy licencjackiej na cudzym bez podania źródła jest uznawane za plagiat. Dlatego też również w tym przypadku należy pamiętać o przypisie i umieszczeniu danej pozycji w spisie bibliograficznym.