Rysunki i tabele

Jak prawidłowo podpisać rysunki oraz tabele w pracy licencjackiej?

Bardzo często w treści pracy licencjackiej będzie trzeba umieścić tabelę lub też rysunek, które mają nam zobrazować to co przekazujemy w treści naszej pracy licencjackiej. Trzeba wówczas pamiętać, że umieszczenie takiego elementu w treści, wiąże się z określonymi wymogami jakie muszą one spełnić.

Po pierwsze rysunek lub tabela musi się znaleźć możliwie jak najbliżej treści, które będzie obrazowało. Nie jest dopuszczalne umieszczenie takiej tabeli lub rysunku na długo przed lub dużo później niż to wynika z treści. Wyjątkiem jest umieszczenie ich w formie załącznika do treści.

Numeracja tabel i rysunków

Tabele i rysunki powinny mieć swoją numerację. Większość źródeł zaleca używanie przy oznaczeniu cyfr arabskich poprzedzonych skrótem oznaczającym z czym mamy do czynienia - czy to tabela - a więc oznaczenia „Tab.” lub „Tabela” w przypadku tabel, a w przypadku rysunku odpowiednio „Rys.” lub „Rysunek.”.

Po tym oznaczeniu występują oznaczenia cyfrowe, przy czym w pierwsza cyfra jest oznaczeniem rozdziału w którym element występuje, a kolejna oddzielona kropką jest numerem tabeli lub rysunku. Tak więc oznaczenie „Tab.3.2” oznacza drugą tabelę znajdującą się w rozdziale trzecim.

Automatyczne spisy

Istotnym elementem jakie mają prace licencjackie są spisy tabel oraz rysunków. Można je wykonać ręcznie jednak jest to dość żmudne zajęcie, szczególnie jeśli nasza praca licencjacka jest wypełniona takimi elementami. Wówczas do pomocy przychodzi program Word, który pozwala na automatyczne tworzenie spisów tabel i rysunków.

Taka opcja jest dostępna w zakładce wstaw, polecenie odwołanie, a następnie polecenie indeksy i spisy. Również podobny sposób można automatycznie dokonać podpisania użytych w treści pracy licencjackiej tabel oraz rysunków.