Program antyplagiatowy

Program antyplagiatowy

Sprawdzanie prac licencjackich programem antyplagiatowym

Prace licencjackie uwieńczają studia I stopnia. Są one uznawane za własność intelektualną autora, ponieważ uważa się, że są jego autorskim tworem.

Po napisaniu pracy licencjackiej student dołącza do niej oświadczenie, iż praca jest jego samodzielną pracą. Jednak sam podpis nie wystarcza. Pracę należy oddać także w formie elektronicznej, dlatego że jest ona jeszcze sprawdzana programem antyplagiatowym i dołączana do jego bazy źródłowej.

Baza źródłowa to wszystkie prace dyplomowe (w tym prace licencjackie) jakie powstały na uczelni, a także inne publikacje naukowe. Program porównuje tekst ze źródłami i ocenia czy zostało popełnione przestępstwo, jakim jest kradzież własności intelektualnej.

Program sprawdza kolejne słowa. Czasem zdarza się, że za plagiat brane są długie nazwy chorób, o których piszą pielęgniarki w swoich pracach dyplomowych. Każde tego typu podejrzenie jest jeszcze oczywiście sprawdzane. Komisja w takim przypadku podejmuje decyzję czy został popełniony plagiat.

Należy uważnie sprawdzić przed oddaniem pracy licencjackiej czy nie ma błędów w bibliografii oraz przypisach i czy każda parafraza jest oznaczona. Jeżeli te elementy będą zawierały błędy, program może je uznać z plagiat.