Category: Prace licencjackie

Rysunki i tabele

Jak prawidłowo podpisać rysunki oraz tabele w pracy licencjackiej? Bardzo często w treści pracy licencjackiej będzie trzeba umieścić tabelę lub też rysunek, które mają nam zobrazować to co przekazujemy w treści naszej pracy licencjackiej. Trzeba wówczas pamiętać, że umieszczenie takiego elementu w treści, wiąże się z określonymi wymogami jakie muszą one spełnić. Po pierwsze rysunek […]